สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20  กันยายน  2562 เวลา 09.00 นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการครู มอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ จำนวน 81 คน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 500  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี