สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ เป็นเวทีเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานดีเด่นทั้งด้านศิลปหัตถกรรมและด้านวิชาการ นำไปสู่การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ  ณ จังหวัดศรีษะเกษ  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ จำนวนเงิน 30,000 บาทและนายศุภอรรถ  ฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบงเหนือบริจาค จำนวนเงิน 5,000 บาท…..ชุลีพร/ข่าว