สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสวนากิจกรรม”การป้องกันและต่อต้านทุจริต”ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลกิจกรรม”การป้องกันและการต่อต้านทุจริต” ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะฯ โดยการระดมความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 63 คน และส่งตัวแทนของกลุ่มขึ้นเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)