สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

วันที่  23  กันยายน  2562  เวลา 10.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่  2  (1 ตุลาคม  2562)  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2