รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อ 23 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงความชื่นชมและยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับโล่รางวัลให้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม จากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร