สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และข้อราชการจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภาย ชึ้แจงการดำเนินงานด้านการเงินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวนหลายกิจกรรม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2