เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนวิชาชีพของตนเอตามความถนัด เพื่อแสดงความรู้ความสามารถให้แก่สาธารณชนได้ทราบ มี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวรายงาน
มีสถานที่จัดการแข่งขันฯ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด(สถานที่จัดพิธีเปิดงาน) โรงเรียนบ้านนางแล โรงเรียนอนุบาลนางแล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มี 120 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มีนักเรียน 3,379 คน ครูผู้ฝึกสอน 2,417 คน จำนวนการแข่งขัน 224 รายการ จัดระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.2562 นี้
จากนั้นในภาคบ่าย เลขาธิการ กพฐ. ได้เปิดห้อง “ศาสตร์พระราชา” และเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) อ.เทิง สพป.เชียงราย เขต 4 ต่อไป เพื่อหาผู้ชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

เพจแอเรียทูโพสต์

วิดีโอพิธีเปิด

วิดีโอลั่นฆ้องชัย

วิดีโอกล่าวรายงาน

เพจแอเรียทูโพสต์