สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2562

วันที่  25  กันยายน  2562  เวลา  08.00  น. นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 38/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference จากส่วนกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ