สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบคูปองการศึกษาพิเศษ

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบคูปอง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา2562 จาก นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2