โรงเรียนบ้าหนองศรีวิชัย รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 2

                 วันที่ 26 กันยายน 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย   ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง  เป็นสมัยที่  2    โดยนางสาวฤชากร  อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย   เป็นผู้รับเกียรติบัตร  จากนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี    ณ   หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี   ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี