สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ

เมื่อ 25 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่มาเป็นประธานในการประชุมโครงการชี้แจง สวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1