สพม. 36 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

วันที่ 26 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.36 มอบหมายให้ นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ณ  ศาลาบำเพ็ญกุศล  วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว