ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสภากาแฟ แชร์ความคิด รวมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน

        วันที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 07.00 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสภากาแฟ  อำเภอกบินทร์บุรี  ประจำเดือนกันยายน   เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนพบปะสร้างความสัมพันธ์  หารือข้อราชการ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  (พชอ.) อำเภอกบินทร์บุรี  ณ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี