สพป.ชลบุรี เขต 1 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และพิธีเปิดสระว่ายน้ำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กำหนดการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน และแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ใช้สถานที่แข่งขัน 9 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (สถานที่จัดพิธีเปิด) 2. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 4. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 5. โรงเรียนบ้านป่ายุบ 6. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 7. ค่ายลูกเสือสวนปรีชา 8. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และ สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 271 กิจกรรม  มีนักเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8,258 คน และคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 1,633 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดสมุทรปราการ