สพป.สกลนคร เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่  30 กันยายน  2562   ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   เขต  2  มอบเงิน  ชุดนักเรียน  รองเท้านักเรียนและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือเด็กชาย ญาณวุฒิ   แสงเขียว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง  เนื่องจากไฟไหม้บ้านทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเบื้องต้น   โดยมีนางสาวนรินทิพย์    สุริยันต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองหลักช้าง พร้อมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ……ชุลีพร/ข่าว