สพม.36 ให้การต้อนรับ นายวรพงค์ สันติวงค์ รักษาการ ผอ.สพม.36

วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น. นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร           ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ  นายวรพงค์ สันติวงค์   รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุม              ภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36    ซึ่งในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้จัดกิจกรรมสักการะ           พระปัญญารัตนากร(พระประจำสำนักงาน) และพระภูมิ- เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยเป็นวันเริ่มต้นแห่งปีงบประมาณ 2563 /   น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ- ข่าว