สพม.36 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว