สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่  3  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562