สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 3  ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  นางสมใจ มิ่งไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2  เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference)  ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2