เปิดแล้ว…การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม

เมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสามง่าม ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา