สพป.พิษณุโลก เขต 2 บรรจุ มอบนโยบายครูคืนถิ่น 6 ราย

นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย พร้อมมอบนโยบายในการบริหารการศึกษา และ ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง ประพฤติ ปฏิบัติตน รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2