ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว