สพม.36 ให้การต้อนรับ รก.ผอ.สพม. 36 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ นายวรพงษ์ สันติวงค์          รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต         พื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี  นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 และ            นายจรัล  แจ้งมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด สำนักงาน            เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม            ศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว