สพป.เลย เขต ๒ เปิดค่ายพัฒนาเด็กพิเศษเลย ๒

วันจันทร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ ชั้น ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาเด็กพิเศษเลย ๒  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดขึ้น  กิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน  จัดการแข่งขัน”อัจฉริยภาพเด็กพิเศษ   ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปะ  ร้องเพลง และการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศวาดภาพ  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เล่านิทาน และนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ที่จังหวัดศรีสะเกษ