ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.

เมื่อ 8 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานและมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ที่ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ