สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เพื่อรับทราบนโยบาย   แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference     จากส่วนกลาง สพฐ.