สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  9  กันยายน  2562  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก)  ณ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจัดให้มีสนามแข่งขัน  ดังนี้  ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  โรงเรียนวัดโคกอุดม  โรงเรียนบรรหารวิทยา  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง  โรงเรียนสายมิตรศึกษา  และโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  ในการนี้  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมาย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อให้กำลังใจครูที่เป็นคณะกรรมการ  และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย