รมช.ศึกษาธิการ เปิดอบรมฯ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) วันพุธที่ 9 ต.ค.2562 ณ พุทธมณฑลสมโภชน์ 750 ปีเมืองเชียงราย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงาน การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ จัดจำนวน จำนวน 4 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค.2562

มีครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย 30 คน-พะเยา 20 คน-แพร่ 15 คน-น่าน 15 คน) รวม 80 คน เข้าฝึกอบรมฯ ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี ภาคกลาง จ.สระบุรี และภาคใต้ จ.กระบี่

มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว และคณะวิทยากรลูกเสือในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ ณ พุทธมณฑลสมโภชน์ 750 ปีเมืองเชียงราย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

คลิปวิดีโอ…
https://youtu.be/WC9KDkHuOek