สพม.36 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ของ นายองอาจ แยงเจริญ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาการ      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ของ นายองอาจ แยงเจริญ ซึ่งเป็นบิดาของ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  3  ณ สุสานวัดป่ายาง ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ / น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว