สพม. 36 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม  2562 เวลา 18.00 น.  นายวรพงษ์  สันติวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2   รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ   ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS  จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว