สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ

เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมการพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น  และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง