สพม.36 วางหรีดเคารพศพ บุตรชาย ผอ.รร.ห้วยซ้อวิทยาคม

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 12.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  เขต 2  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ร่วมวางหรีดเคารพศพ สิบตำรวจโทสรวิชญ์ ศรีธินนท์ ซึ่งเป็น บุตรชายของ นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ บ้านเลขที่ 378  หมู่ 11 บ้านทุ่งงิ้วเหนือ  ตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว