สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 33/2562

       วันที่ 21 ตุลาคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล