สพม.36 และคณะ ร่วมวางหรีดเคารพศพ พ่อครูสะอาด อรรคอำนวย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษา เขต 36 และคณะ ร่วมวางหรีดเคารพศพพ่อครูสะอาด อรรคอำนวย ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านร่องกอก ซึ่งเป็นพ่อตา นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 และ    เป็นบิดาของ นางพิกุล ธรรมลังกา ครู โรงเีรียนอนุบาลเชียงราย  ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 3 บ้านร่องกอก ตำบไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว