สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563

นที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายภราดร เสนารัตน์ ผอ.รร.บ้านดงหวาย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรเอกชนได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือกัน การทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด