สพม. 36 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตร “พะเยาโมเดล”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตร “พะเยาโมเดล” ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว