สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์องค์กร

เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  เป็นประธานการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบาย การวางแผนและการจัดทำกลยุทธ์ การวิเคราะห์องค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปขับเคลื่อนกลยุทธ์ สพป.พิจิตร เขต 1 ให้มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานเป็นฐานและเป้าหมายคุณภาพ 5 ดี ได้แก่ นักเรียนดี  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี  ห้องเรียนดี  สถานศึกษาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีต่อไป  โดยมีบุคลากรทางการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการพัฒนากว่า 57 คน ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1