โรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ2 เข้ารับถ้วยรางวัลตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ ประเทศอินเดีย จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสมพร สาริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังกาญจน์  อำเภอพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะนักกีฬา เข้ารับถ้วยรางวัลตัวแทนประเทศไทย จากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและนำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศอินเดีย โดยได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)