ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2