สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บรรจุและเตรียมความพร้อม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน  7  ราย  ทั้งนี้  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาท  แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้   ความประพฤติ  และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2