พิษณุโลก เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และแจ้งนโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประจำ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรอบวงเงิน 5,000,000 บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเครือข่าย กรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ร่วมประชุม วิเคราะห์ วิพากษ์ พิจารณา กลั่นกรอง ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ภูลู่ลมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์