สพม.36 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี  2563  ณ ห้องประชุมดอยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง /น.ส. กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพข่าว