สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.09 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้ิอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมี  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว