ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ นายสมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี นายธีรพงษ์ เหมือนพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ทั้งนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน ในการนี้ได้ประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน การจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อบรรยาการในการเรียนการสอน การติดตั้ง TV ให้พอดีกับสายตานักเรียน เน้นเรื่องความสะอาด และได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป