สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ

วันที่  6  พฤศจิกายน  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับอำเภอ  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารูปแบบ/แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยนายนพดล  งามเหลือ  นายอำเภอนาดี  เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี