ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

ในวันที่ 7พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2