สพม.36 เข้าร่วมการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย   ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน สพม.36 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนตราษตระการคุณ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว