สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน สพฐ.

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สพฐ. นำโดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการนี้ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีด้วย โดยมียอดเงินถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม รวมจำนวน 3,174,419.75 บาท