สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมจัดสภาพแวดล้อมตามโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5 ส

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประขุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเตอมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส Plus e ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ Conference Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประจำปี 2562 คณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฯ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 17 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สร้างบรรยากาศให้สำนักงานสะอาด  ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  นอกจากจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2