พิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มีนางสาวภัทราวรรณ การัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากอาคารเรียน ป.1 ฉ มีอายุใช้งานมากว่า 37 ปี เกิดชำรุดจนไม่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ในการนี้ ท่านพระครูนิทัศนธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม คณะครู และชุมชน ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมห้องครัว และใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นห้องเรียนชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนห้องเรียนไปพลางก่อน

ทางโรงเรียนได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ส่งช่างมาดำเนินการสร้างอาคารเรียน ขนาด 8×6 เมตร จำนวน 4 ห้อง พร้อมห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง เริ่มดำเนินการ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 แล้วเสร็จ วันที่ 16 กันยายน 2562 รวมงบประมาณ 1,042,338 บาท ให้ชื่อว่า อาคารพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ไชยะภา ป.ธ.9, Ph.D.) พร้อมกันนี้ท่านยังเมตตามอบชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 60 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท และยังมอบต้นไทรพร้อมกระถางและดินปลูก โดยท่านเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ดำเนินการพร้อมพี่น้องชาวราษฎร์นิยม ในการลงดินปลูกพร้อมทั้งอนุบาลจนแข็งแรง เพื่อนำมาวางด้านหน้าอาคารเป็นแนวป้องกันอันตรายจากการซ้อมกีฬา ทั้งนี้ทางชุมชนราษฎร์นิยม ชาวบ้าน วัด โรงเรียน รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างสูง และจะช่วยกันดูแลรักษาเพื่อลูกหลานอย่างเข้มแข็งต่อไป